Vraag hulp aan Omgevingsmaker voor een Manager Product Workshop

Waarmee kunnen wij u helpen?

Producten specificeren (optioneel)

Producten

Omgevingswet

 • Omgevingsvisie
 • Omgevingsplan
 • Impactanalyse

Ruimtelijk plan

 • Bestemmingsplan
 • Beheersverordening
 • Inpassingsplan
 • Milieueffectrapport (MER)
 • Exploitatieplan
 • Flexibel bestemmingsplan
 • Beheer geluidruimte
 • Ladder duurzame verstedelijking

Stedenbouw en landschap

 • Visie en ruimtelijk ontwerp
 • Landschappelijk inrichtingsplan
 • Detailontwerp
 • Welstandnota
 • Beeldkwaliteitsplan
 • Duurzaamheid en vormgeving

Digitaliseren en visualiseren

 • Digitaliseren van plannen (GIS)
 • 3D-simulaties en animaties
 • Artist impression
 • Massastudies
 • 3D interieur visuals

Ecologie

 • Ecologische inventarisatie
 • Natuurwaardenonderzoek
 • Duurzaamheid en ecologie

Burger en bestuur

 • Procesbegeleiding
 • Keukentafelgesprek
 • Participatie traject

Specialistisch onderzoek

 • Verkeer
 • Akoestisch onderzoek
 • Ammoniak- en stikstofdepositie
 • Geurhinder
 • Luchtkwaliteit

De omvang is mij bekend onbekend

< € 50

€ 50 - € 65

€ 65 - € 80

€ 80 - € 95

€ 95 - € 110

€ 110 - € 125

> € 125

Het factuuradres is hetzelfde als het contactadres

Dienst
Vraag/verzoek
Uren/periode/tarief
Bijlagen
Contactgegevens

Ik accepteer de algemene voorwaarden
Ik ontvang graag binnen 5 werkdagen maximaal offerte(s)

verzenden

Het formulier is verzonden!

Wij gaan nu op zoek naar een Omgevingsmaker met de juiste expertise om uw vraag/verzoek te beantwoorden.
U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.

Nog een vraag stellen