Artikelen door

Samenwerking Omgevingshuis en SAC Groningen

Samenwerking Omgevingshuis en SAC Groningen Vanuit het gedachtegoed van de nieuwe Omgevingswet die per 1 januari 2023 in werking zal treden, heeft Omgevingshuis een samenwerking gesloten met studentenadviesbureau SAC uit Groningen. Door onze krachten te bundelen kunnen we de ruimtelijke vraagstukken nog beter invullen, geheel passend binnen het gedachtegoed van de nieuwe Omgevingswet. In deze […]

Kamer stemt in met Aanvullingswet natuur Omgevingswet

De Eerste Kamer stemde dinsdag 7 juli in met het voorstel Aanvullingswet natuur Omgevingswet van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De fracties van SGP, CDA, FVD, VVD, 50PLUS, PvdA, OSF, D66, PVV en ChristenUnie stemden voor, de fracties van GroenLinks, SP, PvdD en Fractie-Otten stemden […]

‘Bruidsschat’ wacht op de stoel van gemeenten

Onder de ludieke naam ‘bruidsschat’ krijgen gemeenten met de Omgevingswet een pakket rijksregels overgedragen. Helemaal vrijblijvend is dat niet. En is het wel echt een cadeau? ‘In feite gaat het Rijk op de stoel van de gemeenten zitten.’ Eerder dit jaar werden het Invoeringsbesluit Omgevingswet en de aanvullingsbesluiten Bodem en Geluid behandeld door het parlement. […]

Omgevingstafel

Voor een ‘Omgevingswetproof vooroverleg’ heeft VNG, samen met de gemeente Zaanstad, een dialoogmodel ontwikkeld. Een model waarbij de omgevingstafel centraal staat. Aan de tafel komen (in een of meerdere sessies) de initiatiefnemer en alle betrokkenen bij elkaar. Het initiatief wordt dan besproken vanuit de gedachte om het mogelijk te maken. Dit levert de initiatiefnemer een […]

Breng burgerperspectief in de Omgevingswet

De ombudsman roept gemeenten op om door de bril van burgers naar de Omgevingswet te kijken, zodat zij haar nieuwe dienstverlening zo inricht dat die toegankelijk is voor alle burgers. De VNG onderschrijft dit belang en heeft tools voor gemeenten ontwikkeld die hierbij helpen. De komst van de Omgevingswet zorgt ervoor dat gemeenten hun dienstverlening opnieuw […]

Wegwijzer participatie bij vergunningverlening gemeenten

De wegwijzer geeft weer welke stappen er doorlopen worden rondom participatie bij vergunningverlening. Hierin zijn de stappen voor het bevoegd gezag en de initiatiefnemer (de aanvrager) weergegeven. Hoe je deze stappen invult en vormgeeft, kan in de praktijk verschillen. Zo kunnen de initiatiefnemer en het bevoegd gezag deze stappen bijvoorbeeld in een Omgevingstafel samen voorbereiden en doorlopen. Het […]

www.olo.nl, sneller link naar Omgevingloket online

Omgevingshuis heeft m.b.v. www.olo.nl een snellere domeinnaam beschikbaar gemaakt naar het Omgevingsloket om particulieren en bedrijven maximaal te ondersteunen bij het invullen van Omgevingsloket. Bezoekers van Omgevingsloket voeren daarbij maar liefst 11 tekens minder in om online het landelijke vergunningen loket te vinden, een mooi voorbeeld van maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen.